معماری

معماری

بازدید: 629

فعالیت بخش معماری دپارتمان فنی و مهندسی ویانا

انجام مطالعات اولیه در مورد ساختمان و بازدید زمین

 

طراحی فاز 1 ساختمان همراه با دیتل های اجرایی

 

 

      طراحی فاز 2 ساختمان همراه با دیتیل های اجرایی

 

 

 

 

ارائه سه بعدی از نمای خارجی ساختمان همراه با دیتل های اجرایی

 

 

ارائه سه بعدی از فضای داخلی ساختمان همراه با دیتل های اجرایی

 

 

 

اجرایی دکوراسیون داخلی همراه با اکیپ مجرب

 

 

بازسازی فضای داخلی و نماهای خارجی ساختمان