مکانیک

تاسیسات مکانیکی ساختمان به عنوان روح ساختمان، موجب آسایش ساکنین می شود. انتخاب درست و صحیح تجهیزات در ساختمان، شرایط یک بنا را در شرایط مطلوب قرار می دهد و بدون تاسیات مکانیکی سکونت در ساختمان امکان پذیر نمی‌باشد. پس محاسبه و انتخاب تجهیزات بسار مهم و قابل توجه است تا هم آسایش ساکنین در آن در نظر گرفته شود و هم اقتصادی و پر‌کاربرد باشد.

نکات ذیل در طراحی تاسیسات مکانیکی ساختمان باید مد نظر داشت:

1-      اقلیم

2-      شرایط مالی کارفرما

3-      نوع کاربری

4-      میزان بارهای برودتی

5-      متناسب و هماهنگ بودن تجهیزات با معماری 

 

تاسیسات مکانیکی ساختمان شامل مباحث زیر می باشد:

1-      محاسبه بار برودتی

2-      انتخاب مناسب تجهیزات مناسب گرمایش و سرمایش با توجه به اقلیم و جهت گیری ساختمان نسبت به آفتاب و باد

3-      سیستم های آبرسانی بهداشتی گرم و سرد

4-      سیستم های فاضاب و ونت

5-      گاز رسانی

6-      آسانسور و پله های برقی

7-      اگزاست فن

8-      اطفا حریق

 

 

وسايل و تجهيزات يک سيستم تهويه مطبوع احتياج به فضای کافي برای نصب دارند.اين مساله بايد مورد توجه مهندس طراح سيستم قرار گيرد و قبل از طراحي سيستم،امکانات ساختمان را در تخصيص فضای مناسب برای تجهيزات سيستم تهويه مطبوع مورد بررسي قرار دهد.وسعت فضای مورد نياز تجهیزات تهويه مطبوع ممکن است آنقدر کم باشد که بتوان آن را حتي در داخل فضای مورد تهويه نصب نمود،مانند فن کويل ،ولی تجهيزات يک سيستم تهويه مطبوع مرکزی که هوای مطبوع مورد نياز چندين اتاق يا فضای ساختمان را تامين مي کند،احتياج به فضای بيشتری برای نصب دارند.