کتاب و مقالات

این کتاب شامل موضوعات مفید تاسیسات مکانیکی ساختمان می باشد 

1. حرارت مرکزی 

2. تهویه مطبوع

3. آبرسانی و دفع فاضلاب 

4. طرح سیستم لوله کشی گاز 

5. سیستم آتشنشانی 

دانلود کتاب محاسبات تاسیسات طباطبایی