موارد پالایش شده بر اساس تاریخ: فروردين 1394
موارد پالایش شده بر اساس تاریخ: فروردين 1394
چهارشنبه, 12 فروردين 1394 ساعت 08:53

یک ورودی اصلی در سطح خیابان

این مرکز بهداشتی درمانی در فنلاند به گونه ای طراحی شده است که از 6 بال تشکیل شده و این احجام با دیوار های شیشه ای منحنی به یکدیگر متصل شده اند. یک ورودی اصلی در سطح خیابان در نظر گرفته شده و مسیر عابر پیاده با سنگ های خرد سفید رنگ پوشیده شده است. در ادامهب ا آرل همراه باشید

منتشرشده در طراحی و ساخت
چهارشنبه, 12 فروردين 1394 ساعت 08:53

چهار حجم تاخورده خطی

این طرح شامل چهار حجم تاخورده خطی است که دور جبهه های شمالی و شرقی ساختمان موجود که در سال 1983 طراحی شده است، می پیچد. در جبهه شمالی، این حجم های دنده مانند، یک رستوران مشرف به پاسیو مرکزی را در خود جای داده اند و در واقع پس از این فضاست که پنج گالری اصلی موزه نمایان می شوند. در ادامه با ما همراه باشید...

منتشرشده در طراحی و ساخت
چهارشنبه, 12 فروردين 1394 ساعت 08:53

ناهای متصل به هم در جوار شهر

آسباد یا بادآس هها در پهنه ی شرقی ایران از خراسان تا سیستان هرجا که باد از شدت مناسبی برخوردار باشد در چند گونه مشخص، در قالب زنجیره هایی از بناهای متصل به هم در جوار شهر و روستا، یا بناهای منفرد در میان باغ ها و مزارع کشاورزی دیده می شوند. در ادامه با آرل همراه باشید...

منتشرشده در طراحی و ساخت
چهارشنبه, 12 فروردين 1394 ساعت 08:53

نیروی لازم برای خرد کردن

آسباد، آسی است که با باد بگردد، یعنی نیروی لازم برای خرد کردن دانه های غله را از انرژی باد بگیرد. آس به سنگی گفته می شود که می چرخد و از همین رو کلمه آسمان در زبان فارسی معادل سپهر گردون قرار میگیرد، یعنی آس مانند. در فارسی به آسبادها، آسیاب بادی نیز گفته می شود که از جمله غلط های مصطلح است.

منتشرشده در طراحی و ساخت
چهارشنبه, 12 فروردين 1394 ساعت 08:53

بخش های میانی زمین نیاز به تهویه مطبوع

این خانه نمونه بارزی از وضعیت شایع در سائو پائولو می باشد که زمینش بسیار بلند و باریک است. در نتیجه در بخش های میانی زمین نیاز به تهویه مطبوع بوده است که به این منظور دو حیاط مرکزی قرار داده شده است. در واقع ساختمان های اطراف هیچ دخالتی بر حیاط ها نداشته و بسیار اختصاصی هستند. در ادامه با آرل همراه باشید..

منتشرشده در طراحی و ساخت